Lykkeland

Lykkeland skreiv eg saman med ei venninne, Sissel Bjørgan, ein tidlegare kollega frå programposten «Sånn er livet» i NRK. Vi har felles interesse av gamle slagerar, og derfor laga vi denne mimreboka.

Lykkeland er ei personleg samling norske slagerminne frå søstrene Bjørklund til Fru Johnsen. Boka fortel om ei tid da «Zansibar» og «Frøken Johansen og jeg» feia over landet, Ønskekonserten var radioprogrammet alle lytta på, Wenche Myhre var tenåringsidol, og tekstar om kjærleik, svik, sjømenn og cowboyar gav meining. Mange tekstar frå slagerskatten er med, slik at den som vil kan syngje med.

At Wenche Myhre var utruleg populær i sekstiåra, viser innlegga som kom inn til ungdomsbladet «Det Nye». Ein del av dei vart siterte over to sider i bladet. Her er frå eit par av innlegga:

«Nå har jeg vært innbitt Wenche-fan i over to år. Jeg så Wenche for første gang på en tilstelning. Da hun trådte fram på scenen, var det som om eg skulle få en rett venstre i mellomgulvet»
(Gut, Hallingdal)
«Mange erter meg fordi jeg liker henne så godt som jeg gjør, men hun er virkelig en å beundre. Hadde hun ikke allereie hatt en fanklubb, skulle jeg startet en for henne med en eneste gang. Mitt høyeste ønske er å få snakke med Wenche personlig. Jeg tror nesten jeg kunne skrive en bok om hennes sang, humør og innsats for syke barn i Gaza, men det skal jeg ikke gjøre nå.»
(Birgit, Halden)