Diktardagar 2020

Programmet for Diktardagar 2020 er klart. I år blir det ei avgrensa utgåve av desse litteraturdagane på grunn av koronaen.

I årets program er hovudteamet to jubileum, 100 år sidan Knut Hamsun fekk Nobelprisen, og 100 år sidan Kjell Aukrust vart fødd. Aukrust hadde far frå Lom og skreiv mellom anna om Flåklypa, som er ein konkret plass i Bøverdalen.

Diktardagar er litteraturdagar i Lom, Skjåk og Vågå, som blir arrangert kvart år, første helga i september.

Eg sit i styret for Diktardagar, som representant frå Vennelaget Jan-Magnus Bruheim. Eit av oppdraga mine i år er å leia eit bokbad med Lars Mytting, Rønnaug Kleiva og Sigmund Løvåsen (som skriv biografi om Kjell Aukrust).