Turneveke i Akerhus og Oslo

Ny turneveke starta på Stasjonsfjell skole i Oslo. Tre dobbelttimar, i morgon Haugenstua ungdomsskole. Dette er siste av fire turneveker i Akershus og Oslo. Dei fleste klassene er det hyggeleg å besøke, med aktive og engasjerte ungdommar. Men på enkelte skolar opplevest det å koma inn i ei klasse som å møte veggen.

Eg funderer ein del på kvifor det er så forskjellig frå skole til skole. Eg trur det har mykje å seia om elevane er motiverte, eller om dei tenkjer at dette berre er ein time som er utanfor pensum og dermed ikkje så nøye om dei får med seg noko.